Tájékoztatás a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló rendelet változásáról | IKR Agrár Kft.
ENSIN - Kettőt egy csapásra!
HUNFERT - Minőségi magyar komplex műtrágyák
IKR Agrár Kft. - A tervezhető jövő!

Tájékoztatás a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló rendelet változásáról

2020.11.18.

Tisztelt Partnereink!

Ezúton felhívjuk figyelmüket arra, hogy a házi készítésű robbanóanyagok jelentette fenyegetettség okán az Európai Parlament és a Tanács elfogadta a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2019. június 20-i 2019/1148 rendeletet (továbbiakban: Rendelet), melyben foglalt rendelkezéseket 2021. február 1. napjától kell alkalmazni. A Rendelet több, az IKR Agrár Kft. által széles körben forgalmazott műtrágyáját, továbbá egyéb más termékeket is érint, melyek tekintetében a Rendelet összeghangolt szabályokat állapít meg a robbanóanyagok jogellenes előállítására visszaélésszerűen felhasználható anyagok vagy keverékek rendelkezésre bocsátására, behozatalára, birtoklására és felhasználására vonatkozóan annak érdekében, hogy korlátozza ezen anyagok vagy keverékek lakossági személyek számára való rendelkezésre állását és biztosítsa a gyanús tranzakciókra vonatkozó megfelelő jelentéstételt az ellátási lánc egészében.

A robbanóanyag-prekurzorok két fogalomkörét határozza meg a Rendelet, melyek átfedésben vannak egymással.

Robbanóanyag-prekurzorok

Szabályozott robbanóanyag prekurzorok

A szabályozott robbanóanyag-prekurzorok körébe tartozó termékek az itt megjelölt – a Rendelet I. és II. mellékletében felsorolt – anyagokat önmagukban vagy keverékeikben tartalmazzák.

Szabályozott robbanóanyag-prekurzorok


Az IKR Agrár Kft. által forgalmazott műtrágya termékkör tekintetében ide tartoznak a következők: ​DASA, ENSIN, Nitrogén oldatok, Hunfert NPK termékek, Corn starter, Kalcifert, import NPK termékek, Kevert műtrágyák (melyek MAS tartalma kisebb, mint 59%).

A szabályozott robbanóanyag-prekurzorok esetében a tagállam nemzeti kapcsolattartó pontja irányába 24 órán belüli bejelentési kötelezettség terheli:

 • a gazdasági szereplőket és az online piactereket (megkísérelt vagy végrehajtott) GYANÚS TRANZAKCIÓK esetében
 • a gazdasági szereplőket és a szakmai felhasználókat JELENTŐS HIÁNYOK vagy LOPÁSOK esetében

Korlátozott robbanóanyag prekurzorok

Korlátozott robbanóanyag prekurzorok körébe tartozó termékek az itt megjelölt – a Rendelet I. mellékletében található – táblázatban szereplő anyagokat önmagukban vagy keverékekben a megadott határértéken felül tartalmazzák.

Korlátozott robbanóanyag-prekurzorok


Az IKR Agrár Kft. által forgalmazott műtrágya termékkör tekintetében ide tartoznak: Ammónium-nitrát, MAS, Kevert műtrágyák (melyek MAS tartalma nagyobb, mint 59%).

 • Főszabály, hogy korlátozott robbanóanyag-prekurzor nem bocsátható lakossági személyek rendelkezésére, lakossági személyek ezeket nem hozhatják be, nem birtokolhatják és nem használhatják fel.
 • A gazdasági szereplőnek minden korlátozott robbanóanyag-prekurzor értékesítéskor – illetve adott feltételek teljesülése esetén évente legalább egyszer – mind a szakmai felhasználótól, mind a gazdasági szereplőtől, mint leendő ügyféltől – azok beazonosítása céljából – be kell kérnie az alábbi adatokat és azokat a meghatározott határidőig meg kell őriznie azzal, hogy ellenőrzéskor azt a hatóság rendelkezésére kell bocsátania:

  • leendő ügyfél képviseletére jogosult személyazonosságának igazolása;
  • leendő ügyfél kereskedelmi, üzleti vagy szakmai tevékenysége;
  • leendő ügyfél neve, címe, közösségi adószáma vagy egyéb azonosító adata;
  • termék leendő ügyfél általi szándékolt felhasználása.
 • A gazdasági szereplő köteles a szándékolt felhasználás ellenőrzése céljából értékelni, hogy az megfelel-e a leendő ügyfél szakmai, kereskedelmi vagy üzleti tevékenységének azzal, amennyiben alapos oka van arra, hogy a leendő ügyfél által jelzett jogszerű felhasználás szándékát kétségbe vonja, úgy a gazdasági szereplő megtagadhatja a tranzakciót és azt az illetékes hatóság irányába, mint gyanús tranzakciót, jelenteni köteles.
 • A gazdasági szereplőnek tájékoztatni szükséges az ellátási láncban található következő gazdasági szereplőt arról, hogy az általa biztosított termék a Rendelet hatálya alá tartozik.
 • A gazdasági szereplőnek biztosítania és igazolnia kell, hogy a szabályozott robbanóanyag-prekurzorokat értékesítő személyzete tisztában van azzal, hogy mely általuk forgalmazott termékek tartalmaznak robbanóanyag-prekurzorokat és a személyzet köteles eligazítást kapni a Rendelet szerinti kötelezettségekről.

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a fenti tájékoztatás nem teljeskörű, a Rendelet teljes tartalma a következő linken érhető el: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02019R1148-20190711&from=HU