Ön is nitrátérzékeny területen gazdálkodik? | IKR Agrár Kft.
ENSIN - Kettőt egy csapásra!
HUNFERT - Minőségi magyar komplex műtrágyák
IKR Agrár Kft. - A tervezhető jövő!

Ön is nitrátérzékeny területen gazdálkodik?

2014.06.16.

A 27/2006. (II.7.) Kormányrendelet szerint nitrát szennyezéssel szemben érzékenynek kell tekinteni a felszín alatti vizet, ha nitrát tartalma meghaladja az 50 mg/l- t, vagy a jövőben meghaladhatja, ha nem a Helyes Mezőgazdasági Gyakorlatot folytatják. Mindazokat a területeket, ahol ilyen vizek a jellemzőek, illetve ahonnan a víz ide szivárog, nitrátérzékeny területnek kell minősíteni.

Magyarországon 2006-ban az ország területének mintegy 46%-át nyilvánították nitrátérzékenynek.

Nitrátszennyezés szempontjából érzékeny területek felülvizsgálata eredményeként 2013- ban újabb területek kerültek kijelölésre. A terület kiterjesztés oka az volt, hogy figyelembe kellett venni a vizek eutrofizációs állapotát is. A területbővítés után jelenleg az ország területének mintegy 70%- a nitrátérzékeny.

nitraterzekenytervaltozas_hu

A nitrátérzékeny területeket MEPAR szerinti blokkok szintjén jelölték ki, mely kijelölés 2013. szeptember 1- től hatályos.

Az érintett blokkok listáját a 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet tartalmazza.

 

A nitrátérzékeny területek bővítését követően 2014. szeptember 1- től kell az újonnan kijelölt területeken a Helyes Mezőgazdasági Gyakorlatot alkalmazni.

A Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat előírásait az 59/2008 (IV.29) FVM rendelet foglalja magába, mely szerint pld. a mezőgazdasági területen a tápanyag- gazdálkodás tervezése során a kijuttatandó tápanyagok mennyiségének meghatározásakor figyelembe kell venni a talaj tápanyag- ellátottságát és a termesztett növénynek a termőhely adottságaihoz igazított termésszintjéhez tartozó tápanyagigényét. Nitrátérzékeny területen a szükséges műtrágya mennyiséget 5 évnél nem régebbi talajvizsgálat alapján kell meghatározni, figyelembe véve a tápanyag gazdálkodásra vonatkozó egyéb szempontokat is.

A talajmintavételt jogszabályban előírtak szerint kell elvégezni, a talajvizsgálatokat akkreditált laboratóriumok végezhetik.

Tehát, aki nitrátérzékeny területen gazdálkodik, szerves- és/vagy műtrágyát használ és 2009. szeptember 1- nél korábban (5 évnél régebben) vizsgáltatott talajt úgy annak újra vizsgáltatnia kell.

Az IKR Agrár Kft. szakmai igényességgel vállalja a talajminta- vételezést, talajvizsgálatot és az arra alapozott szaktanácsadást. Jelentős összegeket fordítunk talajminta- vételi és szaktanácsadási rendszerünk folyamatos korszerűsítésére.

Talajminta-vételi flottánkat munka közben teljes GPS-es felügyelet alatt tartjuk. Térinformatikai rendszerünk fejlesztésével online tudjuk követni a mintavétel minden egyes lépését, mely adatait rögzítjük és tároljuk, így megrendelőink utólag is ellenőrizni tudják azt, hogy hogyan történt a mintavétel.

A talajmintákat akkreditált laboratóriumba szállítjuk, majd elvégeztetjük a laborvizsgálatokat. A kapott eredményeket folyamatosan fejlesztett egyedi térinformatikai programunkkal kiértékeljük, térképileg több féle formátumban hozzáférhetővé tesszük.

P2O5_2

Mivel minden egyes mintateret GPS koordinátákhoz rögzítve szerveren tárolunk, differenciált tápanyag- kijuttatási programunkhoz a termelő igényei szerint csatlakozni tud.

screen02

Nitrátérzékeny területen a helyes mezőgazdasági gyakorlat (HMGY) (59/2008. (IV.29.) FVM rendelet) szabályainak betartását ellenőrzi a hatóság. A HMGY előírásai a következőkre terjednek ki:

  • Szerves trágyával kijuttatható nitrogén (N) hatóanyag mennyiségi korlátozásának betartása.
  • Lejtős területen, felszíni vizek környezetében történő trágyázás feltételei.
  • Trágyakijuttatási tilalmak.
  • Hígtrágya mezőgazdasági területen történő felhasználására vonatkozó engedély megléte.
  • A műtrágya felhasználásához szükséges talajvizsgálati eredmények megléte.
  • Trágyatárolóra vonatkozó követelmények betartása (csak a kialakításra vonatkozó határidők lejárta után).

A hatóság szakemberei helyszíni ellenőrzéseken megállapított meg nem felelésekről döntést hoznak, melynek eredményéről tájékoztatják az MVH- t, aki a meg nem felelésekért járó szankciót érvényesíti az érintett gazdálkodó támogatási összegeinek csökkentésén keresztül.

pH_2 Hu_2 kep4

Kapcsolódó jogszabályok

27/2006. (II.7.) Kormányrendelet (a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről) 

59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet (vizek mezőgazdasági eredetű nitrát- szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről) 

43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet (a nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről)